Tarieven
alt
alt

alt

alt.

Tarieven

Vanaf 1 januari 2006 is er sprake van een verscheidenheid aan tarieven.
Verzekerd voor fysiotherapie en/of manuele therapie

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie en/of manuele therapie, dan kunt u in uw vergoedingenoverzicht teruglezen of er sprake is van volledige dekking of dat er een maximum zit aan de vergoeding. Veel zorgverzekeringen vergoeden fysiotherapie en/of manuele therapie onbeperkt, maar dat is zeker niet altijd het geval.
 

Natura polis

Heeft u een natura polis, dan wordt de rekening door ons ingediend bij uw verzekeraar. U heeft verder geen omkijken naar de rekening (tenzij u uw maximale vergoedingslimiet overschrijdt).

Restitutie polis
Heeft u een restitutie polis, dan ontvangt u van ons een rekening. U betaalt het verschuldigde bedrag aan ons en u kunt daarna uw rekening indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden krijgt u dan uw geld van uw verzekering terug.
Niet verzekerd
In onze praktijk gelden in 2017 de volgende tarieven:

Massage- en oefentherapie

Euro 32,00

Toeslag aan huis behandeling

Euro 16,00

Manuele therapie

Euro 47,50

Screening

Euro 14,50

Intake en onderzoek na screening

Euro 42,00

Intake en onderzoek na verwijzing

Euro 42,00

Fysiotherapeutisch consult

Euro 55,00

Instructie ouders

Euro 31,00
Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling inrekening worden gebracht. U dient bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te melden.
Betalingsvoorwaarden volgend richtlijn VVF.
Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.
Tarieven en voorwaarden per 01-01-2017
In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de 'modelregeling fysiotherapeut-patiënt' van het KNGF.
Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).
Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.